Reformes hotels / hostals 2018-09-28T11:23:49+00:00

Reformes hotels / hostals

Dins del sector serveis, els hotels i entorns turístics són probablement les instal·lacions que majors exigències i necessitats tenen a nivell legal i funcional. En tractar-se d'espais multifuncionals i que estan en constant canvi estan subjectes a un manteniment més exhaustiu i metòdic que qualsevol altre tipus d'instal·lacions.