Reformes hotels / hostals Barcelona 2018-09-28T07:46:20+00:00

Reformes hotels / hostals Barcelona

Dins del sector serveis, els hotels i entorns turístics són probablement les instal·lacions que majors exigències i necessitats tenen a nivell legal i funcional. En tractar-se d’espais multifuncionals i que estan en constant canvi estan subjectes a un manteniment més exhaustiu i metòdic que qualsevol altre tipus d’instal·lacions. A la nostra empresa oferim serveis integrals en aquest tipus de reformes dins de l’àmbit legal i tècnic. Abastem tot el procés, des de la presa de contacte amb el client i l’estudi exhaustiu de les seves instal·lacions, fins a la planificació del projecte, la gestió dels permisos o la contractació i execució d’aquest.

Les reformes en hotels i hostals compten amb la seva pròpia metodologia específica que si bé guarda certa similitud amb els processos de reformes comuns, compta amb algunes fases addicionals. El seu procés va des de la gestió del projecte d’obra, la certificació tècnica així com tramitació administrativa que se’n deriva i que ha de ser supervisada per professionals especialitzats. Des de la nostra empresa ens ocupem de totes les fases que es deriven de l’execució incloent la tramitació municipal i l’adaptació completa de les instal·lacions a la legislació vigent a partir de la tramitació a través d’ECA.

De qualsevol reforma hostalera es deriven altres obligacions com l’adaptació dels espais davant de possibles incidents que inclouen sortides d’emergència i entorns orientats a la fàcil evacuació en cas d’incendis.

Els nostres serveis estan orientats al disseny i execució de projectes d’infraestructures i espais de públics on el tret principal és proporcionar experiències confortables als usuaris. El confort és l’objectiu principal que s’amaga darrere dels nostres projectes en reformes d’hostals i hotels. En aquest tipus d’entorns les àrees multinacionals adquireixen especial rellevància ja que l’activitat principal està orientada a l’oci i el descans dels hostes. Això inclou àrees de spa, gimnasos, àrees de diferent tipus per a descans o estades mixtes que alternen oci i relax.

Aquest punt resulta tremendament important a l’hora d’afrontar la reforma d’aquest tipus d’espais: Ens trobem davant espais on la diversificació és el component fonamental juntament amb el dinamisme i la variabilitat. En tractar-se d’una àrea on s’ofereixen serveis molt variats i alterns resulta imprescindible garantir una mínima flexibilitat capaç d’absorbir els canvis que es donen dins del negoci.

Dins de la nostra oferta de serveis oferim suport a hotels, resorts, zones privades, cases rurals, àrees fusió de negoci i oci, àrees comercials i espais turístics multifuncionals i diversos. Les nostres tasques aborden especialitats tan diverses com la fontaneria i climatització, l’electricitat, la domòtica, les energies renovables, les instal·lacions de sistemes de seguretat, il·luminació, aïllaments acústics o tèrmics, obra …

Treballem tot tipus de reformes, ja sigui integrals com parcials per garantir la rehabilitació de qualsevol entorn turístic.

Si estàs interessat en rehabilitar un hotel, un hostal o qualsevol entorn turístic a Barcelona posa’t en contacte amb el nostre equip de professionals mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web i ens encarregarem de proporcionar assessorament especialitzat.